06 – 494 006 88 wilhelm@bouwadviesvanreenen.nl

Voor de Pieter Zandt Scholengemeenschap heb ik diverse projecten mogen uitvoeren. Hierbij was de opgave een uitbreiding bij de school van 490m2 BVO alleen voor theoretisch onderwijs. Aangezien er aan de zijde van de gewenste uitbreiding ook de grote fietsenstalling gesitueerd en veel fietsbewegingen geeft zou de uitbreiding ten koste gaan van de effectiviteit en de doorstroming. Daarbij is er voor de leerlingen geen enkele beschutte plaats op het plein in de zomer. Ook zou het bestaande technieklokaal op de beganegrond verplaatst moeten worden uit functieoverweging. Dit bij elkaar genomen heeft dit geresulteerd dat alle beoogde ruimten op de verdieping zijn gesitueerd. Hierbij ontstaat er een nieuw type plein, waar tevens de fietsbewegingen zijn. Ook in het overzicht houden en de handhaving geeft dit meer mogelijkheden. Toch sluit het geheel goed aan bij de bestaande school en bieden de ruimten meer mogelijkheden voor vernieuwend onderwijs. Zo zijn er open en besloten werkplekken gecreëerd in de verkeerszones, kleine groepsruimten voor lesmogelijkheden in kleiner verband, extra aandacht voor leerlingen etc. Ook is er goed gekeken naar meer daglicht in de verkeerszones.

Ook zijn er op installatiegebied duurzame maatregelen genomen. Er is gekozen voor ventilatie op basis van Co2 meting en klepregeling per ruimte en een druk gestuurde ventilator. Uitbreiding volledig in LED-verlichting. Vanwege toepassing daglicht tubes is er overdag ook geen verlichting nodig in de verkeerszones. Ook is er witte Pvc-dakbedekking toegepast om de warmtebelasting op het gebouw te reduceren. Ook is het gebouw voorbereid op PV-cellen t.b.v. eigen opwekking elektriciteit.

Daarnaast heb ik ook een aantal deelprojecten mogen begeleiden. De keuken is geheel verbouwd en aangepast aan de huidige eisen. Er zijn extra ruimten gecreëerd voor opslag, douchemogelijkheden, nieuwe bibliotheek. In het kader van vernieuwing onderwijs zijn extra praktijkruimten gecreëerd t.b.v. de economie en verzorging. Hierbij heb ik ook het inkooptraject van de inrichting verzorgd. Laatste deelproject is de renovatie van de grote fietsenstalling die geheel onderhoudsarm is gemaakt en die in uitstraling aansluit bij de kleinere fietsenstalling.

ontwerp uitbreiding

gerealiseerde uitbreiding

 

 

 

 

 

ontwerp uitbreiding pleinzijde

gerealiseerde uitbreiding pleinzijde

 

 

 

 

 

ontwerp pleinzijde binnen

gerealiseerde pleinzijde binnen