06 – 494 006 88 wilhelm@bouwadviesvanreenen.nl
Ten behoeve van een verzekeringsmaatschappij van een opdrachtgever in de particuliere woningbouw heb ik een uitgebreide bouwkundige keuring gedaan n.a.v. geconstateerde bouwfouten en een verslagleggingsrapportage gemaakt. Deze is uiteindelijk ook als bewijsstuk in een rechtszaak gebruikt en heeft volledig uitsluitsel gegeven ten gunste van de particuliere opdrachtgever.