06 – 494 006 88 wilhelm@bouwadviesvanreenen.nl

Ten behoeve van de herinrichting van het voormalig kampterrein heb ik een replica van de wachttoren mogen ontwerpen. Deze is afgeleid van originele foto’s en vervangt op termijn het houten replica exemplaar zoals die nu bij het Nationaal monument Kamp Westerbork staat. Wellicht zullen er op meer plaatsen exemplaren worden geplaatst. Het idee is dat er contouren ontstaan die geen volledige weergave zijn van het origineel, maar waarbij een deel aan eigen verbeelding en gedachten wordt overgelaten. Ontwerp: November 2016